Základní škola speciální  a její odloučená pracoviště

Číslo účtu

  

3592989329/0800

 

VS : 71197583

facebook      fotogalerie

facebook-logo-1      Googleplus

 

PROSTŘENO!

PROSTŘENO!
12. 4. 10:00 — 12:00

ZŠ speciální DČCE Merklín Vás zve na Prostřeno, které se koná dne 12. 4. 2016 od 10.00 hodin v ZŠ speciální DČCE Merklín.

PROSTŘENO

Termín : 12.4.

 

P ravidla akce v rámci schopností žáků

R adíme se s žáky o návrzích občerstvení i dekorací

O brázkové a jiné recepty vytváříme se žáky

nahu ocení porota

T voříme s žáky dekorace

Ř íkáme žákům, odkud pochází suroviny

E lektrické spotřebiče budou zajištěny

N a suroviny má každá třída k dispozici částku 1 000,- Kč

O ceníme i nápady pedagogického vedení

 

Partneři a dárci                                                                                                                                                

                         Agrospol Czech, s.r.o., Borská 13, 301 00 Plzeň               

 FotoFišer        

           

elasto_claim-pos-cmyk                Pragointer Ocel s.r.o., prodej a distribuce speciálních hutních výrobků

          
       

                                                                                                                                                            

 

                                                                                            

NAZEV WEBU