Základní škola speciální Merklín a její odloučená pracoviště

"Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů"

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tento projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

Projekt "Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů"  v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0033 je realizován v období
09/2014 - 7/2015.

Více informací o projektu naleznete zde

Přidejte si nás k oblíbeným stránkám, pomůžete nám tím.  Děkujeme

PROSTŘENO!

PROSTŘENO!
12. 4. 10:00 — 12:00

ZŠ speciální DČCE Merklín Vás zve na Prostřeno, které se koná dne 12. 4. 2016 od 10.00 hodin v ZŠ speciální DČCE Merklín.

PROSTŘENO

Termín : 12.4.

 

P ravidla akce v rámci schopností žáků

R adíme se s žáky o návrzích občerstvení i dekorací

O brázkové a jiné recepty vytváříme se žáky

nahu ocení porota

T voříme s žáky dekorace

Ř íkáme žákům, odkud pochází suroviny

E lektrické spotřebiče budou zajištěny

N a suroviny má každá třída k dispozici částku 1 000,- Kč

O ceníme i nápady pedagogického vedení

 Partneři a dárci                                                                                                                                                 

                         Agrospol Czech, s.r.o., Borská 13, 301 00 Plzeň                              

 

 FotoFišer                          

   

           logo SENTIS                                                    elasto_claim-pos-cmyk
             
          Pragointer Ocel s.r.o., prodej a distribuce speciálních hutních výrobků
       
    
 
 
 
 
         
    

            

                                                                                    

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
 

 

                                                                                                                                                            

 

                                                                                            

NAZEV WEBU