Projekt "Krabice od bot"

Zaměstnanci naší školy se zúčastnili projektu "Krabice od bot",

Projekt "Krabice od bot"
10. prosince 2017 - Projekt "Krabice od bot"

kdy právě do krabice od bot zabalili dárek pro děti z azylových domů. Dárků bylo celkem 25 a doufáme, že děti potěší.

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků