PRO KOHO JE ŠKOLA URČENA?

 •    Pro děti se středně těžkým a těžkým  mentálním postižením
 •    Pro děti s více vadami
 •    Pro děti s diagnózou autismus

Věk žáků: 5-8   let     přípravný stupeň

                8- 26 let     základní škola speciální

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:

1. ŠVP "Škola bez bariér" 1.9.2010 (RVP ZSS)

2. ŠVP "Škola bez bariér" 1.9.2010 (RVP ZSS) - přípravný stupeň

3. ŠVP ZŠ - příloha LMP

4. ŠVP ZŠ

                       

POSLÁNÍ ŠKOLY

Vzdělávat a vychovávat děti s mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem, kteří nemohou být pro svůj zdravotní handicap vzdělávány v běžné základní nebo praktické škole .

 • Umožnit těmto dětem plnohodnotný život ve společnosti vrstevníků.
 • Zajistit našim žákům odpovídající zájmové aktivity
 • Umožnit rodičům zapojit se do běžného pracovního procesu
 • Zajistit dětem s postižením komplexní péči

CO JEŠTĚ POSKYTUJEME NAŠIM ŽÁKŮM?

 •         Odpolední zájmové aktivity

Plavání, Počítače, Šikulka, Relaxace, Kamarádi přírody, Sportovní hry, keramika, Prima vařečka, Muzicírování, Kouzelné malování

 •         Terapie - Hipoterapie, ergoterapie, kanisterapie, fyzioterapie
 •         Školy v přírodě
 •         Akce pro rodiče a děti
 •         Relaxace na školní zahradě
 •         Výuka v přírodě-Učebna pod modrou oblohou
 •         Moderní výuka s využitím nejmodernějších výukových metod
 •         Interaktivní tabule, dotykové obrazovky
 •         Využití všech dostupných speciálních metod
 •         Alternativní komunikace
 •         Spolupráce s odborníky
 •         Individuální výchovně vzdělávací plány
 •         Individuální konzultace
 •         Poradenství
 •         Zapůjčení odborné literatury
 •         Denní svoz a rozvoz žáků

 

ČÍM JE NAŠE ŠKOLA VYJÍMEČNÁ?

 • Škola se specializuje na vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra a má s tímto postižením dlouholeté zkušenosti. Díky spolupráci s APLA Praha a koordinátorkou pro děti s PAS pro Plzeňský kraj dosahuje škola výborných výsledků při vzdělávání těchto dětí.
 • Strukturované učení u dětí s PAS
 • Využití krabicových úloh při vzdělávání žáků s PAS
 • Škola využívá při výchově a vzdělávání různé druhy alternativní komunikace. Vzhledem k tomu, že velké množství žáků nemluví verbálně, je tato oblast velmi důležitá.
 •  Využívá se tato alternativní komunikace:

VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém)

Znak do řeči

Piktogramy

Makaton

Předmětová komunikace

Znaková řeč

Komunikační panely, komunikační slovníky

 •  Na kvalitě přidává škole též možnost individuální rehabilitace ve všech pracovištích školy. Rehabilitační pracovnice cvičí s dětmi podle doporučení lékaře a instrukcí rodičů.
 • V každé třídě pracuje souběžně více pedagogických pracovníků
 •  Každý žák , který nesplňuje vzdělávací program má svůj individuální plán.
 • Žáci mají možnost v rámci družiny se zapojit do práce v zájmových kroužcích.
 •  Pro žáky každý rok připravujeme školu v přírodě.
 • Využití počítačů a interaktivních pomůcek ve výuce(interaktivní tabule, speciální klávesnice, dotykové obrazovky,
 • Alternativní metody: čtení (globální čtení, sociální čtení), matematika (Netty Engels)
 • Škola bere ohled na sociálně znevýhodněné žáky. Rodiče mají možnost zažádat vedení školy o úlevy z placení školného. Sociálně znevýhodnění žáci  mají možnost čerpat z darů příspěvek na hipoterapii.

 

 

 

 

Partneři a dárci                                                                                                                                             

             EvoBus-logo-601x360[1]

 FotoFišer        

           

elasto_claim-pos-cmyk                Pragointer Ocel s.r.o., prodej a distribuce speciálních hutních výrobků

          
       

                                                                                                                                                            

 

                                                                                            

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha