Škola Merklín

"Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů"

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tento projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

Projekt "Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů"  v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0033 je realizován v období
09/2014 - 7/2015.

Více informací o projektu naleznete zde

Přidejte si nás k oblíbeným stránkám, pomůžete nám tím.  Děkujeme

Družina

V letošním roce je přihlášeno do družiny 32 žáků. Družina se dělí na ranní a odpolední aktivity. Ráno družina probíhá od 7.00 do 8.30 ve vyčleněných místnostech. Od letošního roku se družina zároveň dělí na dolní družinu, do které ráno docházejí žáci ze třídy V.E a VI.F .Děti zde mohou využívat k relaxaci i smyslovou místnost pod dohledem asistentky. Do horní družiny docházejí žáci ze třídy III.C,IV.D,VIII K,I.A, II.B. Žákům jsou nabídnuty relaxační, odpočinkové činnosti, ale i různé hry, stavebnice, knížky po samostatném uvážení žáků. Družinu mají na starosti vždy dvě asistentky. Odpolední družina nabízí každý den žákům zájmové činnosti, kroužky, do kterých je přihlašují rodiče.

       Pondělí – sportovní, keramika /vaření/

       Úterý    -  kamarádi přírody, kouzelné malování

       Středa   - biblická, muzicírování

       Čtvrtek – fotografický, dramatický

Žáci, kteří nenavštěvují žádný z těchto kroužků využívají družinu, kde mají služby asistentky. Připravují pro žáky individuální program. V družině se žáci neučí. Každý den je družina do 16.00.

Družina navázala opět spolupráci s družinou ZŠ Merklín.21.11 jsme si zahráli člověče nezlob se. Tuto hru pro malé i velké již bereme jako tradici. 23.1.jsme si zahráli u nás v tělocvičně florbal. Pro spoustu prvňáčků i druháků to bylo poprvé. Pro velký zájem dětí budeme určitě pokračovat v dalších zápasech. 10.4.2014 proběhlo jarní posezení v družině ZŠ v Merklíně. I na velikonoční svátky se dají vyrobit jednoduché a přitom zajímavé ozdobičky z krepového papíru a špejlí. Kromě tradičního beránka , který nesmí chybět o velikonocích jako příjemná dekorace jsme si vyrobili i barevnou kytičku z papíru. Všichni měli radost z úspěšného tvoření. Popřáli jsme si vzájemně hezké velikonoce a dětem i hezké velikonoční prázdniny.

 22.5 jsme opět rádi přivítali žáčky z prvních a druhých tříd. Přišli si s námi zahrát slíbený florbal. Je dobře, že je ještě hodně dětí, které mají radost z pohybu a hry.

Kroužek malování 2014

Vánoční keramika

Keramika 2014

DEN ZEMĚ - 2014 

Kroužek vaření - salát 

Kroužek keramiky

kroužek vaření - foto

DEN ZEMĚ - Merklín (foto)

   

 Partneři a dárci                                                                                                                                                 

                         Agrospol Czech, s.r.o., Borská 13, 301 00 Plzeň                              

 

 FotoFišer                          

   

           logo SENTIS                                                    elasto_claim-pos-cmyk
             
          Pragointer Ocel s.r.o., prodej a distribuce speciálních hutních výrobků
       
    
 
 
 
 
         
    

            

                                                                                    

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
 

 

                                                                                                                                                            

 

                                                                                            

NAZEV WEBU