Škola Merklín

"Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů"

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tento projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

Projekt "Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů"  v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0033 je realizován v období
09/2014 - 7/2015.

Více informací o projektu naleznete zde

Přidejte si nás k oblíbeným stránkám, pomůžete nám tím.  Děkujeme

Internát

Hlavní vychovatel/ka: Michaela Patková

Vychovatel/ka: Zdeněk Kalčík

Asistent/ka: Martina Bauerová

    Internát fungující při ZŠ speciální v Merklíně je zařízení pro osm dětí s lehčím nebo středně těžkým postižením, kombinovanými vadami a děti s diagnózou PAS.

   Jedná se o zařízení rodinného typu, které se zaměřuje zejména na nácvik samostatnosti při úklidových činnostech, přípravě jednoduchých pokrmů, nakupování a samozřejmě v oblasti sebeobsluhy.

    Dva vychovatelé a jedna asistentka se na základě individuálního přístupu snaží rozvíjet komunikační dovednosti klientů, poskytovat jim dostatečné množství podnětů pro vytvoření pracovních návyků, co nejvíc zdokonalit jejich manuální zručnost a vytvořit kladný postoj k práci.

     Prostředí internátu se do značné míry podílí i na socializaci jednotlivých klientů a učí je tolerance vůči druhým. Mimoto jsou všichni klienti vedeni k plnohodnotnému využívání volného času formou nejrůznějších zájmových činností.

Vnitřní řád internátu.doc

Internát koncepce.doc

Dotazník pro rodiče.doc

Seznam osobních potřeb.doc

Vybavení internátu - foto

 

 

 

 Partneři a dárci                                                                                                                                                 

                         Agrospol Czech, s.r.o., Borská 13, 301 00 Plzeň                              

 

 FotoFišer                          

   

           logo SENTIS                                                    elasto_claim-pos-cmyk
             
          Pragointer Ocel s.r.o., prodej a distribuce speciálních hutních výrobků
       
    
 
 
 
 
         
    

            

                                                                                    

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
 

 

                                                                                                                                                            

 

                                                                                            

NAZEV WEBU