Škola Merklín

"Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů"

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tento projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

Projekt "Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů"  v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0033 je realizován v období
09/2014 - 7/2015.

Více informací o projektu naleznete zde

Přidejte si nás k oblíbeným stránkám, pomůžete nám tím.  Děkujeme

 PLZEŇ

Třídy se nachází na odloučeném pracoviště v Plzni, Kralovická 35 ve stacionáři Človíček. Všichni žáci se učí podle svého individuálního plánu, který vychází z ŠVP „Škola bez bariér“ II. díl. V hodinách probíhá individuální i společné vyučování. Při zdravotní a rehabilitační tělesné výchově nám pomáhají při rozvoji motorických činností vyškolené pracovnice stacionáře. Součástí jsou i koupele ve vířivé vaně, hipoterapie a canisterapie. V zimním období je možné navštěvovat solnou jeskyni. Po celou dobu vyučování pomáhá v každé třídě asistent pedagoga. Pro žáky i jejich rodiče se během školního roku připravují různé akce.

V ranních a odpoledních hodinách je možno využít služeb stacionáře. Ten také zajišťuje svoz a odvoz některých žáků do školy.

 

 

 Partneři a dárci                                                                                                                                                 

                         Agrospol Czech, s.r.o., Borská 13, 301 00 Plzeň                              

 

 FotoFišer                          

   

           logo SENTIS                                                    elasto_claim-pos-cmyk
             
          Pragointer Ocel s.r.o., prodej a distribuce speciálních hutních výrobků
       
    
 
 
 
 
         
    

            

                                                                                    

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
 

 

                                                                                                                                                            

 

                                                                                            

NAZEV WEBU