Škola Merklín

"Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů"

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tento projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

Projekt "Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů"  v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0033 je realizován v období
09/2014 - 7/2015.

Více informací o projektu naleznete zde

Přidejte si nás k oblíbeným stránkám, pomůžete nám tím.  Děkujeme

Školní družina

Ve školním roce 2015 / 2016 je do školní družiny přihlášeno celkem 7 žáků naší školy. Družina je rozdělena do dvou bloků a to na ranní a odpolední.

Ranní družina začíná od 7:30 hodin a je do 8.30 hodin.

Náplní v tomto čase jsou jak relaxační, tak odpočinkové hry. Dětem je umožněna volná hra, kterou si mohou sami vybrat a  kreslení. K dispozici jsou stolní a deskové hry, kostky, lego, puzzle, knihy a časopisy vždy za účasti asistentek.

Odpolední družina navazuje na konec  vyučování od 13.00 do 15.30. 

Po obědě od 13.00 do 13.30  probíhá relaxační část, kdy si žáci mohou odpočinout na vhodných podložkách s předčítáním nebo poslechem  hudby, pohádek a příběhů.

Od 13.30 do 14.30 je dětem nabízena zájmová činnost, včetně kroužků, které jsou zaměřeny na rozvíjení schopností a dovedností žáka a jsou součástí družiny.

 -  v pondělí je kroužek Prostřeno (vede Marcela Pátková)              

 -  v úterý je kroužek s názvem Hrátky (vede Renata Šmíkalová)          

 -  ve středu jsou Zpívánky (vede Michaela Kotalová)

Všechny děti, co jsou přihlášeny do školní družiny, navštěvují alespoň některý z kroužků. Většina se ale účastní všech. Kroužky vede vždy jedna asistentka a pokud není dítě na kroužku, zůstává také v družině  s druhou asistentkou, která si  tvoří vlastní program. Ten bývá většinou multimediální, rekreační, společenský, pracovní, enviromentální atd.

V družině se žáci neučí. 

Od 14.30 do 15.00 je svačina a do 15. 30 je opět odpočinková část s volnou hrou, četbou, interaktivní tabulí nebo malou vycházkou do přírody.

 

          

                                                    


 

 

                   

           

 

 Partneři a dárci                                                                                                                                                 

                         Agrospol Czech, s.r.o., Borská 13, 301 00 Plzeň                              

 

 FotoFišer                          

   

           logo SENTIS                                                    elasto_claim-pos-cmyk
             
          Pragointer Ocel s.r.o., prodej a distribuce speciálních hutních výrobků
       
    
 
 
 
 
         
    

            

                                                                                    

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
 

 

                                                                                                                                                            

 

                                                                                            

NAZEV WEBU