Přijďte se podívat k nám do školy!

Víte, že naše speciální škola pro děti se zdravotním postižením existuje v Sušici již deset let?

Den otevřených dveří v Sušici
Přijďte se podívat k nám do školy!

       Že máme nová volná místa v základní i střední škole? Zajímá vás pro jaké děti je určena? Od kolika a do kolika let k nám mohou žáci chodit? Co k přijetí potřebují? Zajímá vás, jaké mají předměty? Jak se u nás učí? Kolik máme tříd? Jak je to s naší střední školou? Jste zvědavi na komunikaci pomocí tabletu? …

       Přijďte na „ Den otevřených dveří“. Nahlédnete přímo do výuky, shlédnete výstavu našich prací, obslouží vás žáci vlastnoručně připraveným občerstvením, můžete se zapojit do výtvarných dílen v 10.30 a 14 hodin… Srdečně zveme nejen rodiče s dětmi, které by k nám v budoucnu mohly chodit, ale i příležitostné zvědavce. Těšíme se na Vás ve středu 14.února 2018 od 9 do 15 hodin v ZŠ speciální a Praktické škole DČCE Merklín odloučeném pracovišti v Sušici – ve Škole v zahradě sušické nemocnice.                                                                                                                                                        

                                                                                     Iva Fišerová       

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků