Projekt

V rámci Výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ 1“ byla poskytnuta dotace na projekt s názvem „Šablony Merklín SPSM ZŠ“

Projekt
Projekt

Tyto šablony zahrnují oblasti:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Tandemová výuka na ZŠ
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Šablony budou realizovány v období září 2018 až červen 2019.

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků