Zápis do školy

Od 3.4. do 28.4. v době od 10:00 do 14:00 se koná zápis do školy

Zápis do školy
Zápis do školy

- škola se zaměřuje na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména žáci s mentálním postižením, s autismem, s tělesným postižením a postižením s více vadami

- s sebou OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE, případně odborná vyšetření týkající se dítěte

                                                                                                     ředitelka školy Mgr. Ivana Kováčová

Dokumenty:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o přijetí do přípravného stupně ZŠS

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků