Družina

Vychovatelka: Petra Švihlová

Škola zajišťuje činnost družiny. Družina se dělí na ranní a odpolední aktivity. Ráno družina probíhá od 7.00 do 8.45 ve vyčleněných místnostech. Žákům jsou nabídnuty relaxační, odpočinkové činnosti, ale i různé hry, stavebnice, knížky po samostatném uvážení žáků. Družinu mají na starosti vždy dvě asistentky. Odpolední družina nabízí každý den žákům zájmové činnosti, kroužky, do kterých je přihlašují rodiče.

 • Pondělí - Informatika, počítače hrou
 • Úterý - Sportovní kroužek, enviromentální kroužek
 • Středa - Biblická chvilka
 • Čtvrtek - Keramický kroužek, vaření

Děti, které chtějí navštěvovat alespoň jeden  kroužek, vyplní přihlášku do družiny. 

Žáci, kteří nenavštěvují žádný z těchto kroužků využívají družinu, kde mají služby asistentky. Připravují pro žáky individuální program. V družině se žáci neučí. Každý den je družina do 16.00.

Družina v době prázdnin

Dle vnitřní směrnice školy bude školní družina v době prázdnin otevřena za těchto podmínek:

 • žák musí být do družiny přihlášen týden před prázdninami
 • přihláška do družiny bude včas odevzdaná
 • budou přihlášeni minimálně 5 žáků (1 třída)
 • přihlášení je závazné
 • rodiče budou včas  informováni o tom, zda družina bude otevřena nebo ne
 • družina je otevřena od 7.00 do 16.00
 • po 16. hodině si děti vyzvedněte na internátu (telefon: 602 605 746)
 • dopravu do družiny si zajistí rodiče
 • stravu si zajistí rodiče

 

Fotogalerie (2019 - 2020)

Fotogalerie (2018 - 2019)

Fotogalerie (2017 - 2018)

Fotografie (2017/2018)                           

Dokumenty

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků