Praktická škola

Praktická škola je určena absolventům základní školy praktické, základní školy speciální a žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku základní školy v nižším než devátém ročníku. Připravuje žáky v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích ve zdravotnictví, v sociální péči, případně chráněných dílnách. Letos jsou otevřeny tři třídy. Studijní obor připravuje chlapce i dívky pro praktický život. Studovat mohou až do 26 let.

Dokumenty

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků