základní škola speciální

Naše škola je určena pro

  • děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením
  • děti s více vadami
  • děti s diagnózou autismus

Věk žáků

  • přípravný stupeň (5-8 let)
  • základní škola speciální a praktická škola (8- 26 let)

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků