Třída V.E

Třídní učitel: Mgr. Vokounová Ilona

Asistentka pedagoga: Froydová Dana, Szewczyková Kristina

Žáci: Kopal Jan, Kováč Martin, Křížek Maxmilián, Rybár Jan, Teringl Vojtěch, Tolarová Marie a Vlček Václav

Ve školním roce 2022/2023 je ve třídě V.E sedm dětí - šest kluků a jedna slečna. Všichni žáci se vzdělávají podle vzdělávacího programu RVP ZV – minimální očekávané výstupy. Jeden žák je v 1. ročníku, jeden ve 3.ročníku, dva ve 4. ročníku, jeden v 5. ročníku a dva v 6. ročníku. Máme k dispozici učebnu a hernu. Ve třídě máme letos dvě šikovné asistentky Danu a Kristinu.
V tomto školním roce se chystáme více učit venku při procházkách přírodou a v „lesní učebně.“ Též budeme využívat hřiště na zahradě a také dovádět na trampolíně. Při výuce využíváme práci společnou, skupinovou i individuální. Často používáme interaktivní tabuli a práci na I-padu.
 

Fotografie (2022 - 2023)

Fotografie (2021 - 2022)

Fotografie (2020 - 2021)

Fotografie (2019 - 2020)

Fotografie (2018 - 2019)

Fotografie (2017 - 2018)

Fotografie (2016 - 2017)

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků