Třída i.A

Třídní učitelka: Bc. Jana Večlová, DiS.
Asistentky pedagoga:  Koriťáková Vacíková Magdaléna, Jana Hranáčová
Žáci:

Lukáš Halama, Adéla Tomanová, Havlíčková, Zdeněk Mulač, Petr Galus, Miroslav Musialek, Karolína Červenková, Jan Frýbort, Nam Viet Nguien

IMG_0499

Ve školním roce 2019/2020 je ve třídě 6 chlapců a 3 dívky. Děti jsou v rozmězí od 1. do 3. ročníku. Čtyři žáci se vzdělávají podle vzdělávacího programu Škola bez bariér – I.díl, ostatní děti podle vzdělávacího programu RVP ZV.

Žáci rádi využívají při výuce I-PAD, interaktivní tabuli. Pracují s učebnicemi, pracovními sešity, ale i krabicovými úkoly – strukturované učení.

Fotografie (2019 - 2020)

Fotografie (2018 - 2019)

Fotografie (2017 - 2018)

Fotografie (2016 - 2017)

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků