TŘÍDA II.B

Třídní učitelka: Bc. Václava Ulrychová

Asistentky pedagoga: Eva Špirková, Simona Škampová

Žáci: Matěj Procházka, Matyáš Tulačka, Štěpánka Mokrošová, Magdaléna Polišenská, Dalibor Brašna, Simona Baštová a Adéla Zdvořanová

V naší třídě II.B se vzdělávají mladší žáci s poruchami autistického spektra. Máme zde čtyři dívky a 3 chlapce.

S našimi žáky se učíme společně využívat alternativní komunikaci, především VOKS. Žáci pracují podle strukturovaného režimu (denního, týdenního) a strukturovaného učení, což je efektivní učební metoda pro děti s autismem.

Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Škola bez bariér - I.díl podle kterého se vzdělávají dvě žákyně a pět žáků se vzdělává podle II.dílu.

Vyučování je doplněné prvky bazální stimulace, muzikoterapie, hipoterapie a plaváním.

Nejraději chodíme ven na procházky, pracujeme na interaktivní tabuli a hrajeme si s magnetickou stavebnicí a kinetickým pískem.

Fotogalerie:

Školní rok 2019 - 2020:

 

   

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků