Třída IV.D

Třídní učitel: Bc. Lukáš Kůžel, DiS.

Asistentka pedagoga: Václava Ulrychová, DiS., Alena Hrušková

Žáci: Hiťha Tomáš, Bulín Lukáš, Danko Daniel, Hrubý Tomáš, Pytlík Radek, Šmídová Karolína, Vítovec Matyáš

IMG_0034V letošním roce je v naší třídě 6 chlapců a jedna dívka. Jsme třída, kde se vzdělávají žáci s PAS. Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Škola bez bariér - II.díl podle kterého se vzdělává 6 žáků. Jeden žák se vzdělává podle vzdělávacího programu Škola bez bariér - I.díl. Ke komunikaci využíváme hlavně alternativní komunikaci VOKS. Žáci pracují podle  strukturovaného režimu a strukturovaných úkolů individuálně s učitelem a pak samostatně na vymezeném místě.  Rádi chodíme na procházky do přírody, kde se nám všem moc líbí.

Fotogalerie (2018 - 2019)

Fotogalerie (2017 - 2018)

Fotogalerie (2016 - 2017)

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků