Třída IV.D

Třídní učitel: Bc. Lukáš Kůžel, DiS.

Asistentka pedagoga: Václava Ulrychová, DiS., Alena Hrušková

Žáci: Hiťha Tomáš, Bulín Lukáš, Danko Daniel, Hrubý Tomáš, Pytlík Radek, Šmídová Karolína, Vítovec Matyáš

IMG_0034

Třídní učitel: Bc. Lukáš Kůžel, DiS.

Asistentka pedagoga: Alena Hrušková, Tereza Váňová

Žáci: Hiťha Tomáš, Bulín Lukáš, Danko Daniel, Hrubý Tomáš, Pytlík Radek, Šmídová Karolína, Vítovec Matyáš, Kabat Martin a Frantal Martin

V letošním roce je v naší třídě 8 chlapců a jedna dívka. Jsme třída, kde se vzdělávají žáci s PAS. Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Škola bez bariér – I. a II.díl. Žáci se vzdělávají dle strukturovaného učení pro autisty, mají vytvořený režim dne, výuka probíhá individuálně. Žáci se učí pracovní a sociální chování – je vyhrazen prostor pro : individuální práci, pracovní činnost a společnou aktivitu. Vedeme žáky k samostatnosti při individuálních činnostech i při společných aktivitách (rozvoj sebeobslužných činností, rozvoj samostatnosti při běžných denních úkonech a aktivitách).  Rádi chodíme na procházky do přírody, kde se nám všem moc líbí.

Fotogalerie (2019 - 2020)

Fotogalerie (2018 - 2019)

Fotogalerie (2017 - 2018)

Fotogalerie (2016 - 2017)

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků