Třída VI.F

Třídní učitel: Mgr. Lucie Hranáčová

Asistentka pedagoga: Pavlíčková Zuzana, Doležal Tomáš

Žáci: Bejdák Martin, Beneš Adam, Vorberger David,  Gallus Petr, Kiššová Isabela, Hladík Petr Antonín, Kos Vojtěch a Svobodová Šárka

Tento školní rok 2022/2023 navštěvuje třídu VI. F osm žáků. Dvě dívky a šest chlapců.

Jeden žák je ve 3. třídě, jeden ve 4. třídě, jeden v 5. třídě a zbylých pět žáků je v 6. třídě. Tři žáci se vzdělávají podle vzdělávacího programu Škola bez bariér - 1.díl, zbylé děti podle vzdělávacího programu RVP ZV – minimální očekávané výstupy.

Tento školní rok zůstává složení třídního kolektivu stejné, jako tomu bylo minulý rok. Přichází k nám dva noví žáci Vojtěch a Petr. Dále máme nového pana asistenta Tomáše, kterého si žáci oblíbili již na konci školního roku.

Žáky baví hodiny anglického jazyka, procházky po okolí Merklína a různé hry. Ve třídě jsou spolu všichni kamarádi a jistě dobře přijmou do kolektivu nové kamarády Vojtu a Péťu.

Letošní rok máme jako celoroční téma „Příroda kolem nás“. Zaměříme se tedy na témata nám blízká, jako jsou zvířata, počasí, rostliny, živá a neživá příroda atd.  

Fotografie (2022 - 2023)

Fotografie (2021 - 2022)

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků