Pracoviště plzeň

V Plzni provozujeme základní školu speciální s přípravným stupněm.

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků