speciální Škola


20x3001

Jsme škola zaměřená na vzdělávání a výchovu dětí s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

Plzeňské odloučené pracoviště sídlí v Kralovické ulici v prostorách denního stacionáře Človíček pro osoby s postižením, který zřizuje Diakonie Západ.

S denním stacionářem v průběhu let vzniklo úzké propojení v podobě unikátní spolupráce, kdy na jednom místě jsou pro žáky s těžkým kombinovaným postižením poskytovány služby v oblasti vzdělávání, výchovy a sociální péče. Žáci tak mohou během vyučování využívat i služeb denního stacionáře, obvykle v podobě asistence při skupinových aktivitách, osobní hygieně, stravování, nácviku motorických dovedností nebo denního svozu a rozvozu žáků.

Vzhledem k těžkému mentálnímu postižení žáků v kombinaci s různorodým těžkým tělesným postižením, které obvykle doprovází postižení smyslové, rozsah výuky vychází z úrovně žákových schopností a potřeb, jež jsou určující pro obsah vzdělávání. Školní den je rozdělen na pravidelné střídání individuální a skupinové výuky a relaxace. Každý žák pracuje dle svého individuálního vzdělávacího plánu. Všechna využívaná podpůrná opatření (používání speciálně pedagogických kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek; speciálních učebnic; prvků alternativní a augmentativní komunikace; využití asistenta pedagoga; nižší počet žáků ve třídě; bezbariérové prostředí aj.) směřují k rozvoji celé osobnosti žáka.

Zde se můžete podívat na virtuální prohlídku naší školou.

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků