speciální Škola


20x3001Třídy se nachází na odloučeném pracovišti v Plzni, Kralovická 35 ve stacionáři Človíček pro osoby s postižením. Všichni žáci se učí podle svého individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze ŠVP „Škola bez bariér“ II. díl. V hodinách probíhá individuální i skupinové vyučování. Při zdravotní a rehabilitační tělesné
výchově nám pomáhají při rozvoji motorických dovedností vyškolené pracovnice stacionáře. Součástí jsou i koupele ve vířivé vaně, hipoterapie a canisterapie. V zimním období je možné navštěvovat solnou jeskyni. Po celou dobu vyučování pomáhá v každé třídě asistent pedagoga. Pro žáky i jejich rodiče se během školního roku připravují různé akce.

V ranních a odpoledních hodinách je možno využít služeb denního stacionáře. Ten také zajišťuje svoz a odvoz některých žáků do školy.

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků