Historie školy

          Plzeňské odloučené pracoviště školy sídlí v Kralovické ulici v prostorách denního stacionáře Človíček pro osoby s postižením, který zřizuje Diakonie Západ. Na její žádost se ve školním roce 2011/2012 do pravidelné každodenní školní výuky zapojila ZŠ speciální DČCE Merklín, která zde zřídila své odloučené pracoviště.

         Na podzim roku 2012 byla slavnostně otevřena přístavba nové třídy, ve které probíhá především individuální výuka zaměřená na rozvoj komunikačních dovedností. Protože se stále snažíme o zkvalitňování výuky a péče o naše žáky, zaměstnanci se průběžně vzdělávají například v konceptu Bazální stimulace. Tento koncept má naše pracoviště od roku 2014 akreditovaný. Od školního roku 2015/2016 se plzeňské odloučené pracoviště účastní ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Západočeské univerzity dlouhodobého výzkumu v oblasti využívání iPadů při výuce žáků s těžkým kombinovaným postižením. O iPadu a jeho možnostech v konceptu Bazální stimulace třídní učitel I.P Mgr. M. Friš publikoval několik popularizačních článků a přednášel například v roce 2017 a 2018 na plzeňské konferenci Učitel IN nebo v roce 2019 na VIII. česko-slovenském kongresu Bazální stimulace. Používání iPadů ve výuce jsme následně zúročili v období koronavirové epidemie v rámci asynchronní on-line distanční výuky v podobě výroby aktivizačních videí a vzájemných kontaktů přes videohovory.

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků