Historie školy

Odloučené pracoviště ZŠ speciální a Praktické školy DČCE Merklín v Plzni je součástí Stacionáře Človíček, který vznikl v roce 2002 v jednom z pavilonů bývalé MŠ v Kralovické ulici v Plzni na Lochotíně jako denní centrum pro děti s těžkým a kombinovaným postižením. Na žádost Diakonie (v současné době Diakonie Západ), jež je provozovatelem stacionáře, se ve školním roce 2011/2012 do pravidelné školní výuky zapojila naše ZŠ speciální DČCE Merklín a zřídila zde své odloučené pracoviště. Na podzim roku 2012 byla slavnostně otevřena přístavba jedné nové třídy, aby se děti mohly vzdělávat v lépe vyhovujících podmínkách. V této třídě je umístěn prostor pro smyslovou stimulaci včetně hvězdného nebe a relaxačního vodního lůžka. V roce 2015 se za pomoci sponzorů a charitativních akcí pořídila nová hydromasážní vana, která nahradila vanu již nevyhovující. Tuto vanu využíváme v rámci speciální a rehabilitační Tv. Stále se snažíme o zkvalitňování vzdělávání a péče o naše žáky, proto se většina zaměstnanců školy i stacionáře proškolila v Bazální stimulaci a na podzim roku 2014 jsme se stali jedním z mála akreditovaných pracovišť BS v našem kraji. Tuto akreditaci jsme v dubnu 2017 znovu úspěšně obhájili a získali ji nyní již na dalších pět let.

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků