Třída I.P 

Třídní učitel: Mgr. Martin Friš

Asistent pedagoga: Pavla Kopečková

ŽáciAlexandr M. (přípravný stupeň), Vilém B. (1. ročník), Adéla K. (2. ročník), Nikolas T. (2.ročník), Nikola B. (3. ročník), Kristýna Š. (3. ročník), Tereza S. (6. ročník)

I.P

Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího plánu ZŠ speciální DČCE
Merklín „ŠKOLA BEZ BARIÉR“ - II. díl dle RVP pro vzdělávání žáků s těžkým
mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.
Vzhledem k těžkému kombinovanému postižení našich žáků je školní den při
prezenční výuce rozdělen na pravidelné střídání individuální a skupinové výuky a relaxace nebo hry. Všichni žáci pracují dle svého individuálního vzdělávacího plánu. Pro plnění speciálně pedagogických cílů výuky využíváme i akreditovaný koncept Bazální stimulace
s prvky Snoezelen konceptu, chromoterapie nebo prvky léčebné a zážitkové pedagogiky. Se žáky se dorozumíváme pomocí technik alternativní a augmentativní komunikace. Při vyučování pracujeme s iPady v kombinaci s Apple TV. Svět kolem nás poznáváme i díky práci na nově nainstalované interaktivní tabuli. 

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků