Třída I.P 

Třídní učitelka: Mgr. Jaroslava Houdová

Asistent pedagoga: Pavla Kopečková

Žáci: Nikola B. (přs.), Adéla K. (přs.), Kristýna Š.(přs.), Tereza S. (2. ročník), Aleš T. (5. ročník), Klára S. (6. ročník)

I.P

Naše třída se nachází na odloučeném pracovišti v Plzni ve Stacionáři Človíček.

Ve třídě je nás 6 spolužáků (5 děvčat a 1 chlapec). Tři děvčata se připravují v přípravném ročníku na školní docházku a 2 děvčata a 1 chlapec již plní povinnou školní docházku. Do školy chodíme podle našich možností, protože každý z nás má určité zdravotní problémy. Jsme třída žáků s těžkým kombinovaným postižením. Každý z nás pracujeme podle svého IVP za pomoci paní učitelky a paní asistentky. Ve výuce používáme Bazální stimulaci a prvky snoezelenu. Rádi chodíme na vycházky do okolí boleveckých rybníků, zúčastňujeme se hipoterapie a využíváme vířivou vanu stacionáře. Podle možností míváme canisterapii a zúčastňujeme se různých akcí. V letošním školním roce budeme ještě více spolupracovat s třídou II.P, protože zavádíme prvky tandemové výuky.

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků