Třída II.P

Třídní učitel: Bc. et Bc. Martin Friš

Asistent pedagoga:  David Vavruš, DiS.

Žáci: Jakub Š. (5. ročník), Barbora Š. (5. ročník), Kamila H. (6. ročník), Eva B. (7. ročník), Marie B. (10. ročník), Matěj M. (10. ročník)

II.P

Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího plánu ZŠ speciální DČCE Merklín „ŠKOLA BEZ BARIÉR“ - II. díl dle RVP pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

         

Vzhledem k těžkému mentálnímu postižení žáků v kombinaci s různorodým těžkým tělesným postižením, které obvykle doprovází postižení smyslové, rozsah výuky vychází z úrovně žákových schopností a potřeb, jež jsou určující pro obsah vzdělávání. Školní den je rozdělen na pravidelné střídání individuální a skupinové výuky a relaxace. Každý žák pracuje dle svého individuálního vzdělávacího plánu. Všechna využívaná podpůrná opatření (používání speciálně pedagogických kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic, didaktických materiálů; využití asistenta pedagoga; nižší počet žáků ve třídě; bezbariérové prostředí aj.) směřují k rozvoji celé osobnosti žáka.

Při edukaci je využíván akreditovaný koncept Bazální stimulace, prvky Snoezelen konceptu a tandemové výuky. Při vyučování jsou využívány iPady v kombinaci s Apple TV

 

 

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků