Podpořte nás

Naše škola vzdělává více než 80 dětí s různým stupněm a druhem postižení. Dbáme na to, aby výuka byla co nejkvalitnější, aby se schopnosti dětí co nejvíce rozvíjely a aby se ve škole cítily dobře. K tomu potřebujeme ale dostatek finančních i věcných prostředků.

Pomozte nám spolu s námi vytvořit pro děti dobrou školu!

Číslo účtu školy: 3592989329/0800, VS: 71197583

Za Vaše příspěvky děkujeme! Rádi vám vystavíme také potvrzení o daru. Kontaktujte nás. A víte, kdo nás již podpořil?

 

Chcete podpořit konkrétní projekty nebo činnosti?

Nákup nových pomůcek pro vyučování

Pro naše děti je důležitá práce se speciálními didaktickými a interaktivními pomůckami. Pro rozvoj smyslů a motoriky využíváme různé stavebnice nebo skládačky, žáci si oblíbily práci s tabletem nebo interaktivní tabulí.

Integrace na hřišti aneb den s fotbalem

Naše škola pořádá každoročně velkou sportovní akci, při které se setkávají žáci základních škol s handicapovanými kamarády. Tato akce má veliký ohlas mezi okolními základními školami i širokou veřejností. Akce se účastní na 300 dětí.

Doprava žáků

Dětem zajišťuje svoz a rozvoz do školy. Financování je velmi náročné jak pro školu, tak i pro rodiče, ale bez této pomoci by se některé děti do školy vůbec nedostaly.

Internát

Internát fungující při ZŠ speciální v Merklíně je zařízení pro osm dětí s lehčím nebo středně těžkým postižením, kombinovanými vadami a děti s diagnózou PAS. S pomocí vychovatelek se zde děti učí sebeobslužným činnostem, hrají si nebo chodí na procházky.

Terapie a škola v přírodě

Při práci s dětmi využíváme různých druhů terapií, které zbavují napětí a pomáhají rozvíjet jejich smysly a motoriku. S dětmi každoročně jezdíme také na školu v přírodě.

Školní zahrada v Sušici

Sušické pracoviště se nachází v areálu nemocnice. Část přilehlého parku jsme proto přizpůsobili pro děti - je vybaven různými herními prvky. Jako každá zahrada, tak i ta naše potřebuje neustále úpravy.

 

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků