PRACOVIŠTĚ sušice

Odloučené pracoviště ZŠ speciální Diakonie ČCE Merklín v Sušici vzniklo na základě intervence rodičů dětí s postižením ze Sušice v roce 2007 nejprve ve vypůjčených prostorách denního stacionáře Klíček. Zájem o vzdělávání ve škole, která je zaměřena na děti se středním a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami včetně dětí s poruchou autistického spektra, byl však tak veliký, že Město Sušice v roce 2009 zrekonstruovalo bývalé garáže v zahradě nemocnice, čímž vznikly prostory pro 2 třídy, celkem pro 12 žáků. V každé třídě pracuje souběžně více pedagogických pracovníků, provoz školy je denně od 7.00 do 15.30 hodin. Žáci mimo vyučování využívají školní družinu s různými odpočinkovými či zájmovými aktivitami.

Školu navštěvují žáci ve věku od 5 do 26 let, plní zde povinnou školní docházku. Škola nabízí vzdělávání v přípravném stupni ZŠ speciální, v základní škole speciální a poté v praktické škole.

Každý žák pracuje dle svého individuálního vzdělávacího plánu vypracovaného ve spolupráci s odborníky a rodiči, obsah vzdělávání vychází z úrovně žákových schopností a potřeb. Všechny speciální výukové metody, terapie, rehabilitační a učební pomůcky, alternativní komunikace, individuální i skupinové činnosti jsou směřovány ke zvyšování samostatnosti žáků ve všech oblastech. Zároveň je však podporován smysl pro spolupráci, jsou vytvářeny podmínky pro vzájemnou komunikaci. Snahou učitelů je, aby děti při výuce byly aktivní, aby se co nejvíce zapojily a maximálně si užily chvíle strávené ve škole.

Jsme škola pro děti s různým druhem a stupněm postižení, to ale neznamená, že „naše děti“ nejsou hravé, soutěživé a nápadité. Jsou! A my jsme společně s rodiči na ně pyšní !

                                                                                                                         Učitelky

V Sušici provozujeme základní školu speciální s přípravným stupněm a také praktickou školu. Žáci jsou rozděleni do dvou tříd. Před a po vyučování mají možnost trávit čas v družině. Stravování zajišťuje jídelna. Zde je odkaz na naší školní zahradu.

Chcete vědět víc? Mrkněte na náš facebook nebo do fotogalerie.                                   

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků