Družina sušice

 Ve školním roce 2018 / 2019 je do školní družiny přihlášeno celkem 8 žáků naší školy, vychovatelkou je Vlastimila Kolářová, asistentky jsou Marcela Pátková a Renata Šmíkalová.

Družina je rozdělena do dvou bloků a to na ranní a odpolední. V družině se žáci neučí.

 Ranní družina začíná od 7:00 hodin a je do 8.30 hodin.

Náplní v tomto čase jsou jak relaxační, tak odpočinkové hry. Dětem je umožněna volná hra, kterou si mohou samy vybrat, a  kreslení. K dispozici jsou stolní a deskové hry, kostky, lego, puzzle, knihy a časopisy, vždy za účasti asistentek.

 Odpolední družina navazuje na konec  vyučování od 12.15 do 15.30 h. 

Po obědě probíhá relaxační část, kdy si mladší žáci mohou odpočinout na vhodných podložkách s předčítáním nebo poslechem  hudby, pohádek a příběhů, starší žáci k relaxaci využívají především stolní hry nebo sledování pořadu Šikulové na programu Déčko ČT.

Od 13.00h do 14.30h jsou dětem nabízeny společné zájmové činnosti, které jsou zaměřeny na rozvíjení schopností a dovedností žáků a jsou součástí družiny. Tyto činnosti vychází ze zájmů žáků a jsou vedeny vychovatelkou nebo asistentkou. Pokud dítě nemá zájem o společnou činnost, tvoří mu asistentka vlastní program. Ten bývá většinou multimediální, rekreační, společenský, pracovní, enviromentální atd.

Od 14.30h je svačina a po té do 15. 30 je opět odpočinková část s volnou hrou, četbou, interaktivní tabulí nebo malou vycházkou do přírody.

 

Fotogalerie:

V herně

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků