Družina sušice

Ve školním roce 2019 / 2020 chodí do školní družiny 5 žáků z I.S . Vychovatelkou je Vlastimila Kolářová, asistentky jsou Renata Šmíkalová a Marcela Pátková. V družině se vychovatelka a asistentky střídají podle rozvrhu. Po odpoledním vyučování zajišťují vychovatelka a asistentky zájmovou činnost pro 3 žáky z II.S

Družina je rozdělena na ranní a odpolední. Žáci se v družině neučí.

 

 

Ranní družina je od 7:00 do 8:30 a je v ní dětem umožněna volná hra , kterou si samy mohou vybrat. K dispozici jsou stolní hry, lego, puzzle, kostky, knihy,  časopisy, stavebnice.

 

Odpolední družina je od 12:15 do 15:30 a navazuje na konec vyučování. Po obědě probíhá relaxační část, kdy žáci odpočívají při čtení nebo poslechu pohádek a příběhů.

Od 13:00 hodin jsou dětem nabízeny zájmové činnosti, které jsou zaměřeny na rozvoj schopností a dovedností žáků, jsou součástí družiny a vychází ze zájmu žáka. Často hrají stolní hry. Člověče,nezlob se, Bobří banda a Pexeso patří mezi oblíbené. Žáci si také rádi čtou nebo prohlíží knížky, pracují s interaktivní knihou  ,,Veselé čtení‘‘. Chodí na hřiště, na vycházky nebo si hrají s míčem. Všechny činnosti jsou vedeny vychovatelkou nebo asistentkou. Pokud dítě nemá zájem o společnou činnost, tvoří mu asistentka vlastní program. Ten bývá většinou multimediální,  společenský, pracovní, enviromentální atd.

Od 14:30 je svačina a po té je opět odpočinková část s volnou hrou, četbou, interaktivní tabulí nebo malou vycházkou do přírody.

 

V Sušici 30.9.2019                                                                                Vypracovala:Vlastimila Kolářová

 

Fotogalerie:

V herně

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků