Družina sušice

V Sušici funguje ranní a odpolední družina. Vychovatelkou je Vlastimila Kolářová, která se střídá podle rozvrhu s asistentkami Renatou Šmíkalovou, Martinou Smeykalovou a Marcelou Pátkovou.

Ve školním roce 2022/2023 navštěvuje školní družinu 6 žáků a 3 žáci zájmovou činnost.

V ranní družině, která je od 7:00 do 8:30 hodin, je dětem umožněna volná hra. K dispozici jsou stolní hry, lego, puzzle, kostky, knihy, časopisy, stavebnice. Odpolední družina navazuje na konec vyučování, začíná ve 12:15 a končí v 15:30 hodin. Po obědě probíhá relaxační část, kdy žáci odpočívají při čtení nebo poslechu pohádek a příběhů. Od 13:00 hodin jsou pro děti připraveny zájmové činnosti, které jsou zaměřeny na rozvoj schopností a dovedností žáků. 

Všechny činnosti jsou vedeny vychovatelkou nebo asistentkou. Při hezkém počasí se žáci pohybují venku na hřišti, chodí na vycházky nebo hrají míčové hry. Uvnitř školy, v prostoru tzv. herny, hrají stolní hry, čtou nebo si prohlíží knížky či pracují s interaktivními knihami ,,Veselé čtení‘‘.

Zájmová činnost:

Pondělí : Martina Smeykalová – Chvilka s knihou

Úterý : Vlastimila Kolářová - Dovedné ruce

Středa : Renata Šmíkalová - Stolní hry

Pátek : Marcela Pátková - Sportovní kroužek

V případě, že dítě nemá zájem o společnou činnost, připravuje mu asistentka individuální program.  Ten bývá většinou multimediální, společenský, pracovní, environmentální atd. nebo i relaxační.

Fotogalerie:

V herně

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků