Jídelna a výdejna

Aktuální jídelníček

Ke stravování žáků naší školy využíváme 2 jídelny v Sušici: školní jídelnu v Nuželické ulici a jídelnu SOŠ v Poštovní ulici. Obědy zajišťuje škola, svačiny (i odpolední) si nosí děti z domova.

Pro žáky ze školy v zahradě nemocnice obědy dovážíme ze školní jídelny v Nuželické ulici v Sušici. Vedoucí jídelny je paní Tomášková, u které si rodiče obědy přihlašují, případně ráno do 7. hodiny mohou oběd odhlásit, na telefonu 376 523 207.

Žáci ze třídy v SOŠ v Poštovní ulici se stravují v jídelně v budově této školy. Obědy si rodiče pro žáky přihlašují a vybírají ze dvou možností sami přes stránky jídelny nebo na telefonu 778 973 716.

Součástí stravování je i výuka stolování a nácvik úklidu po jídle. V kuchyňce ve škole v zahradě nemocnice vaříme při pracích v domácnosti a stolujeme při různých slavnostech.

                      

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků