Jídelna a výdejna

Aktuální jídelníček

Obědy dovážíme ze školní jídelny v Nuželické ulici v Sušici. Vedoucí jídelny je paní Tomášková, u které si rodiče obědy přihlašují, případně ráno do 7. hodiny mohou oběd odhlásit na telefonu 376 523 207. Obědy zajišťuje škola, svačiny (i odpolední) si nosí děti z domova.

V jídelně u nás ve škole jíme svačiny a část žáků i obědy. Druhá část žáků dochází na oběd v rámci zvyšování samostatnosti za doprovodu asistentky do školní jídelny v Nuželické ulici.

Součástí jídla je i výuka stolování a nácvik úklidu po jídle. Zde také vaříme při pracích v domácnosti a stolujeme při různých slavnostech.                       

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků