SPONZOŘI ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ V SUŠICI v r.2018

Pragointer Ocel s.r.o., Praha

Sentis s.r.o., Beroun

Papírnictví Gallery, Sušice

Bandur s.r.o., Sušice

manželé Karausovi, Petrovice

pan Radim  Koura, Vrhaveč      

Tradiční Kloub s.r.o. Sušice

Sušické kulturní centrum Sirkus

… a s námi spolupracovali :

Město Sušice; Sules Sušice; p.Zdeněk Roller; Matypo s.r.o., Sušice; Foto Fišer, Sušice; Ostrov Santos; Hospůdka u Pínů v Hrádku u Sušice – pan Václav Polata; Hrádečtí hasiči; žáci  ZŠ TGM v Sušici pod vedením  paní učitelky Hany Šiškové;  Denní stacionář Klíček v Sušici

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků