SPONZOŘI ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ V SUŠICI v r.2019

Pragointer Ocel s.r.o., Praha

Sentis s.r.o., Beroun

SušDivOch, divadelní spolek Sušice

pan Luboš Frančík ze Žáru

pan Míka z Hrádku u Sušice

pan Čermák ze Sušice

pan Láďa Svatek ze Žihobec

divadelní spolek Zmrzlík, manželé Oukropcovi z Těchonic

paní Marcela Štěrbová ze Sušice

pan René Pátek z Hrádku u Sušice

 

… a s námi spolupracovali :

Město Sušice; Sules Sušice; Foto Fišer, Sušice; žáci  ZŠ TGM v Sušici pod vedením  paní učitelky Hany Šiškové;  Denní stacionář Klíček v Sušici

 

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků