za podporu v letech 2007-2009 děkujeme

 • Městu Sušice      
 • paní Mileně  Naglmullerová  a Bohunce Skrbkové                                                          
 • Pekařství Rendl, Sušice                                                                                                            
 • ing. Marku Brožovi                                                                                                                  
 • Michalu Fišerovi                                                                                                                   
 • panu Oukropcovi a divadelnímu spolku Zmrzlík                                                                    
 • panu Švelchovi-cestovateli ze Sušice                                                                                   
 • firmě OTAVA TOUR                                                                                                              
 • Františku a Davidovi Švelchovým                                                                                        
 • Jiřímu Hlaváčkovi                                                                                                                               
 • pánům z údržby nemocnice
 • p. Haláškovi- elektropráce
 • p. Čurdovi - truhláři
 • p. Petru Mottlovi, starostovi města Sušice
 • p. Petru Kocmanovi
 •  paní Věře Marešové
 • p. ing. Marku Brožovi
 • p. Mazurovi, Podlahářství
 • pí. Marii Skalové
 • manželům Janouškovým, firma Nářadí Janoušek
 • manželům Kohoutovým,obchod Dětský svět 
 • Gymnáziu v Sušici 
 • p. Petru Čáchovi, firma JIKO Čácha
 • dětem ze ZŠ TGM v Sušici
 • pí. Filipové, Lékárna Galenos
 • MŠ Smetanova ulice
 • MŠ Tylova ulice
 • pí Janě Adamcové, Dárky ze Šumavy
 • p. Makrlíkovi, Truhlářství
 • p. Láďovi Řáhovi, truhláři
 • pí. Zdeňce Shromáždilové z Bohumína
 • pí. Editě Metličkové z Mokropsů
 • pí. Aleně Fišerové ze Sušice

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků