Školní rok 2008 / 2009

REKONSTRUKCE GARÁŽÍ NA ŠKOLU

Výuka v tomto školním roce probíhá stále ve vypůjčených prostorách denního stacionáře Klíček v Sušici. Je zde 1 třída s pěti žáky, místo Janičky přišel nový žák Honza. Výuku zajišťují třídní učitelka Mgr. Iva Fišerová a asistentky pedagoga Soňa Szwajnochová a Martina Smeykalová.

  • Vypůjčené prostory v denním stacionáři Klíček, ve kterých jsme se dosud učili, byly krásné, ale malé. Abychom mohli přijmout další žáky, museli jsme se poohlédnout po nových prostorách. Jako nejvhodnější se nám zdály bývalé garáže a dílny sousedící se stacionářem. Během celého roku společně s Městem Sušice, s Ing. Karlem Brožou a s rodiči pečlivě plánujeme a připravujeme přestavbu garáží na školu, od dubna pak Město Sušice začíná rekonstrukci realizovat.
  • I v tomto školním roce spolupracujeme s SPC pro zrakově postižené v Plzni a SPC při Zbůchu, udržujeme kontakt s PPP v Sušici, začínáme s výukou alternativní komunikace VOKS a i nadále využíváme spolupráce se sušickým Gymnáziem, ZŠ TGM, se sdružením Petrklíč, s Oblastní Charitou Sušice a dalšími sponzory a přáteli naší školy.

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků