Školní rok 2011/2012

V tomto školním roce máme 2 třídy s celkem deseti žáky, 2 učitelky, 1 vychovatelku a 2,5 asistentky, které zajišťují celý provoz školy, včetně školní družiny, dovozu obědů a úklidu. Žáci jsou vzděláváni podle individuálních plánů vycházejících z ŠVP naší školy „ Škola bez bariér“ II.díl, 1 žák podle I.dílu, 3 žáci  dle přípravného stupně ŠVP a  2 žáci dle Rehabilitačního programu Pomocné školy. Žáci mimo vyučování využívají školní družinu, kde vedle relaxačních činností probíhají v odpoledních hodinách oblíbené kroužky : vaření, sportovní hry a kroužek Šikulka.

Ve třídě s mladšími žáky (IX.S) učí Martina Smeykalová s Liběnou Svobodovou, žáci jsou zde 4 : Kája, Adam a nový žák Dominik v přípravném stupni, a Péťa, který je ve 2. ročníku.

Třídu VIII.S navštěvuje  6 žáků ve věku 14 až 23 let a jsou v 7. až 10.ročníku. 5 žáků ( Fanda, David, Béďa, Jenda a Honza) třídu  navštěvovalo již v loňském roce, nový žák Milan  přišel  do 8.ročníku. Ve třídě učí Iva Fišerová, Magda Kopačková a Renata Šmíkalová, a od pololetí nově  Mirela Tůmová, protože Magdička odešla na mateřskou dovolenou a my jí k Mariánce moc gratulujeme! V obou třídách i v družině dle potřeby pomáhá také Marcelka Pátková.

Letos jsme se zaměřili na zkvalitnění výuky alternativních komunikací – VOKS a znakové řeči,  na  bazální stimulaci, a na využívání nové interaktivní tabule.  Velkou radost nám udělalo  dokončení 1. části projektu relaxační zahrady u naší školy.

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků