Školní rok 2012/2013

Tento školní rok jsme začali v nezměněné sestavě co do počtu žáků a učitelek.

Ve třídě IX.S postoupil mezi školáky Kája. U velkých postoupil Jenda do Denního kurzu. Ve školní družině jsou letos otevřeny kroužky sportovní s Liběnou, vaření s Renčou a nově výtvarný s Mirelou. Novinkou je i v Sušici otevření Večerního kurzu pro doplnění základů vzdělání pro žáky starší 26 let. Tento kurz probíhá v prostorách Školy v zahradě v Sušici 1x týdně v odpoledních hodinách. Obsah kurzu je zaměřen na upevnění a doplnění znalostí trivia, základů čtení, psaní, počtů, věcného učení, alternativní komunikace, dovedností a návyků, které žák získal při plnění povinné školní docházky.

V tomto školním roce bychom chtěli postavit zahradní domek.

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků