Školní rok 2013/2014

Krásně nám povyrostl kaštánek slavnostně zasazený za pomoci rodičů na začátku loňského školního roku.

Letos jsme školu zahájili se změnami. Do nové práce odešla Liběnka, naše vychovatelka a asistentka ve třídě malých, a my ji přejeme, ať se ji v nové práci líbí a doufáme, že se na nás přijde občas podívat!  A ve třídě velkých po úspěšném složení závěrečného testu na konci loňského školního roku ukončil docházku do Denního kurzu Jenda. Blahopřejeme a ať se Ti, Jendo, v životě daří!

Máme tedy 2 třídy : IX.S se čtyřmi školáky od 1. do 4. ročníku a kde učí Martina Smeykalová a Marcelka Pátková a třídu VIII.S se čtyřmi žáky v 9. a 10. ročníku a 1 žákem v Denním kurzu pro doplnění základů vzdělání, učí zde Iva Fišerová a Mirela Tůmová s Renčou Šmíkalovou. Ve školní družině nabízíme sportovní kroužek s Marcelkou, výtvarný koužek s Mirelou a kroužek vaření s Renčou. I letos probíhá 1x týdně v odpoledních hodinách Večerní kurz pro doplnění základů vzdělání určený i žákům starším 26 let, vede jej Mirela.

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků