Školní rok 2016/2017

V červnu jsme končili školní rok Hrady z písku a rozdáváním vysvědčení na Santosu, prázdniny utekly a my jsme vstoupili do školy tradiční malovanou bránou do nového školního roku, a to ve čtvrtek 1. září. Všichni, co jsme se ve škole sešli, se známe, ale změny přeci jenom nastaly. Honza přešel do třídy II.S mezi velké kluky, Tomík bude trávit více času s Františkem – hlavně budou spolu cvičit, a Bedřich už je středoškolák!

Takže ve třídě I.S učí Jarmila Pokrutová s Renčou Šmíkalovou Adama Löffelmanna, Dominika Šobra a Karla Ruckého,  ve třídě II.S učí Iva Fišerová,  Marcelka Pátková a  Míša Kotalová Martina Marčeka, Honzu Regnera, Davida Janečka, Bedřicha Ottu a Františka Jelínka s Tomášem Štěpánkem z I.S. Všichni žáci mají individuální vzdělávací plány. Celkem máme 8 žáků v základní škole od 2. do 10. ročníku a 1 žáka v Praktické škole (střední stupeň vzdělávání).

Letos nabízíme ve školní družině v odpoledních hodinách kroužky Prostřeno, Hrátky a Šikulové. Tyto zájmové kroužky povedou Marcelka a Renča. Vedoucí školní družiny je Míša kotalová.

Večerní kurz pro doplnění základů vzdělání v letošním roce neotvíráme, a to z časových důvodů – ve škole praktické máme mnoho odpoledního vyučování.

Celoškolním tématem letošního školního roku jsou ŘEMESLA, takže i my ve Škole v zahradě (odloučené pracoviště ZŠ speciální a Praktické školy Diakonie ČCE Merklín sídlící v zahradě sušické nemocnice) si budeme povídat o povoláních.

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků