ŠKOLNÍ ROK 2018 -2019

Školní rok 2018/19 jsme začali v odloučeném pracovišti v Sušici s dvanácti žáky ve dvou třídách.

Ve třídě I.S je 5 žáků, z toho 2 jsou v přípravném stupni a 3 žáci ZŠ speciální -II.díl, třídní učitelka je Jarmila Pokrutová, asistentky Renata Šmíkalová a Vlastimila Kolářová.

Ve třídě II.S je 7 žáků, z toho jsou 4 žáci Praktické školy a 3 žáci ZŠ speciální- I.díl. Třídní učitelkou je Iva Fišerová, asistentky jsou Martina Smeykalová a Marcela Pátková.

Školní družinu využívají všichni žáci základní školy, starší žáci praktické školy navštěvují mimo výuku zájmové činnosti, které pro ně připravují vychovatelka Vlastimila Kolářová a asistentky pedagoga.

Obědy dováží Vlastimila Kolářová ze školní jídelny v Nuželické ulici, část žáků na obědy do této jídelny dochází v doprovodu vychovatelky/ asistentky. Úklid kuchyně a celé školy zajišťují asistentky a vychovatelka .

Celoškolní téma letošního roku je Flóra a fauna kolem nás a my se na něj moc těšíme.

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků