ŠKOLNÍ ROK 2019 -2020

Školní rok 2019/20 jsme začali v odloučeném pracovišti v Sušici s patnácti žáky ve dvou třídách.

Ve třídě I.S jsou žáci základní školy speciální a přípravného stupně. V přípravném stupni jsou 2 žáci a 7 žáků je v ZŠ speciální, a to od 1. až do 10.ročníku. Třídní učitelka je Jarmila Pokrutová, asistentky jsou Renata Šmíkalová, Vlastimila Kolářová a Marcela Pátková.

Třída II.S je třída Praktické školy dvouleté, je v ní 6 žáků, třídní učitelkou je Iva Fišerová, dále ve třídě učí Magda Kopačková a asistentka Martina Smeykalová.

Školní družinu využívá 5 žáků základní školy, starší žáci praktické školy navštěvují mimo výuku zájmové činnosti, které pro ně připravují vychovatelka Vlastimila Kolářová a asistentky pedagoga.

Obědy dováží Marcela Pátková ze školní jídelny v Nuželické ulici, část žáků na obědy do této jídelny dochází v doprovodu asistentek. Úklid kuchyně a celé školy zajišťují asistentky a vychovatelka.

Celoškolní téma letošního roku je Česká republika.

 

Režim dne tříd:

I.S

7.00 – 8.40 Ranní družina

8.40 – 8.50 Společné DOBRÉ RÁNO

8.50 – 9.35 Vyučování

9.35 – 10.00 Svačina

10.00 – 11.35 Vyučování

11.35 – 12.15 Oběd

12.15 – 13.00 Vyučování, v pondělí do 13.45

13.00 – 15.30 Odpolední ružina, 14.30 svačina

II.S

7.00 – 7.55 Ranní družina

7.55 – 8.40 Vyučování

8.40 – 8.50 Společné DOBRÉ RÁNO

8.50 – 9.35 Vyučování

9.35 – 10.00 Svačina

10.00 – 12.15 Vyučování

12.15 – 13.00 Oběd

13.00 – 13.45 Vyučování, v úterý a ve čtvrtek do 14.30

14.30 – 14.50 Svačina

do 15.30 Odpolední družina/zájmové činnosti

 

Žákům se může režim mírně lišit podle počtu vyučovacích hodin daných vzdělávacím programem a ročníkem žáka.

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků