ŠKOLNÍ ROK 2020 -2021

Školní rok 2020/21 jsme začali v odloučeném pracovišti v Sušici s patnácti žáky ve dvou třídách a změnou třídní učitelky v I.S.

Ve třídě I.S jsou žáci základní školy speciální a přípravného stupně. V přípravném stupni je 1 žákyně a 8 žáků je v ZŠ speciální, a to od 1. až do 10.ročníku. Z tohoto počtu je nově 1 žákyně cizí národnosti. Novou třídní učitelkou je Lenka Kladívková, asistentky jsou Renata Šmíkalová, Vlastimila Kolářová a Marcela Pátková.

Druhá třída je třída Praktické školy dvouleté, je v ní 6 žáků a z toho od září nově 1 žákyně. V této třídě se učí i 2 žáci z I.třídy, oba v 10.ročníku ZŠ speciální, třídní učitelkou je Iva Fišerová, dále ve třídě učí Magda Kopačková a asistentka Martina Smeykalová.

Školní družinu využívá 7 žáků základní školy, 3 žáci praktické školy navštěvují mimo výuku zájmové činnosti, které pro ně připravují vychovatelka Vlastimila Kolářová a asistentky pedagoga.

Obědy dováží Marcela Pátková ze školní jídelny v Nuželické ulici, část žáků na obědy do této jídelny dochází v doprovodu asistentek. Úklid kuchyně a celé školy zajišťují asistentky.

V tomto školním roce probíhala částečně i distanční výuka.

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků