Třída I.S

Třídní učitelka: Mgr. Jarmila Pokrutová

Asistentky pedagoga: Renata Šmíkalová, Vlasta Kolářová

V naší třídě se vzdělává 8 žáků. Je to 7 chlapců ve věku 6-17 let a jedna dívka.Tři žáci se vzdělávají podle  ŠVP  I.díl ,,Škola bez bariér"(1.,3.a 9.ročník), tři podle ŠVP II.díl ,,Škola bez bariér" (4.a 6.ročník) a dvě děti jsou zařazeny do přípravného stupně.

Den začínáme společným přivítáním se všemi dětmi a učiteli školy. Každý žák má svůj individuální  vzdělávací plán, podle kterého se učí. V hodinách se dětem věnuje učitelka a asistentky. Učíme se  komunikovat podle Výměnného obrázkového komunikačního systému -VOKS. Hrajeme rádi pohybové hry, rádi malujeme a modelujeme, chodíme na procházky na dětská hřiště, čteme si pohádkové knížky, navštěvujeme kina a  divadla.

Fotogalerie (2017 - 2018)

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků