Třída I.S

Třídní učitelka: Mgr. Pokrutová Jarmila

Asistentky pedagoga: Šmíkalová Renata, Kolářová Vlasta

Žáci: Rucki Karel, Štěpánek Tomáš, Hula Filip, Šetlík Václav, Regner Jan

V naší třídě se vzdělává 5 žáků. Jsou to chlapci ve věku 9-15let. Tři žáci se vzdělávají podle  ŠVP  I.díl ,,Škola bez bariér"(1.,3.a 8.ročník) dva podle ŠVP II.díl ,,Škola bez bariér" (2.a 5.ročník). Den začínáme společným přivítáním se všemi dětmi a učiteli školy. Každý žák má svůj individuální  vzdělávací plán, podle kterého se učí. V hodinách se dětem věnuje učitelka a asistentky. Učíme se  komunikovat podle Výměnného obrázkového komunikačního systému -VOKS. Hrajeme rádi pohybové hry, rádi malujeme a modelujeme, chodíme na procházky na dětská hřiště, čteme si pohádkové knížky, navštěvujeme kina a  divadla.

Fotogalerie (2017 - 2018)

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků