TŘÍDA II.S

Třídní učitelka :  Mgr. Iva Fišerová

Učitelky: Mgr.Jarmila Pokrutová, Magda Kopačková,DiS

Asistentky pedagoga :  Martina Smeykalová

                                      Magda Kopačková,DiS

Žáci Praktické školy (střední stupeň vzdělávání) : Martin L. a Štefan v 1.ročníku, David, František, Martin a Bedřich ve 2.ročníku. Žáci jsou vzděláváni dle ŠVP Škola bez bariér- program Praktické školy dvouleté.

Dále se spolu s námi ve třídě učí Vojtěch, žák Základní školy speciální, který má blíže věkově ke starším spolužákům. Vojtěch je v 10.ročníku a je vzděláván dle ŠVP Škola bez bariér I.dílu.  

Ve třídě máme tedy samé chlapce ve věku od 17 do 25 let. Každý má svůj individuální plán přizpůsobený svým schopnostem a možnostem, a proto zde probíhá i individuální výuka a především individuální přístup. Hodiny matematiky, českého jazyka, řečové a výtvarné výchovy, základy přírodních věd a některé části dalších hodin se uskutečňují ve třídě. V herně, na terase a na školním hřišti pak probíhají především výchovné předměty – výchova ke zdraví, hudební a pohybová či tělesná výchova. Vzhledem k věku žáků je pracovní výchova důležitou součástí vzdělávání a prolíná se do všech jeho oblastí. Část pracovní výchovy probíhá i ve třídě, kde je pracovní kout s hoblicí. Zde se žáci seznamují s prací s různými materiály (praktické činnosti), další část probíhá  v kuchyňce (předmět výživa a příprava pokrmů) i na zahradě (praktické činnosti). Tyto společné práce jsou velice oblíbené. Také máme rádi chvíle společné pro celou školu, kdy slavíme narozeniny nebo nacvičujeme různé písničky a vystoupení.

Našim přáním je zapojit se co nejvíce do běžného života, proto se často a rádi kromě učení účastníme různých výletů, exkurzí,  chodíme za kulturou a nevyhýbáme se ani sportovním akcím.

 

Fotogalerie (2018 - 2019)

Fotogalerie (2017 - 2018)

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků