TŘÍDA PRŠ S

Třídní učitelka: Mgr. Iva Fišerová

Učitelka: Daniela Soušková

Asistentky pedagoga: Vlastimila Kolářová a Marcela Pátková 

Žáci: Karel Rucki, Vojtěch Hofmann, Jan Regner, Jana Mundlová, Štefan Vondřička, Martin Ludvar, David Janeček a Martin Marček.

Ve třídě máme 7 chlapců a 1 dívku ve věku od 17 do 24 let. 7 žáků jsou žáci Praktické školy a jsou vzděláváni dle ŠVP Škola bez bariér - program Praktické školy dvouleté, ve třídě se učí ještě 1 žák Základní školy speciální, který je věkově blíže ke starším spolužákům školy praktické. Každý z nich má svůj individuální plán přizpůsobený svým schopnostem a možnostem, a proto zde kromě společných aktivit probíhá i individuální výuka a především individuální přístup.

Dopoledne se učíme ve vypůjčených prostorách SOŠ v Sušici v Poštovní ulici, na odpolední vyučování a do odpolední družiny dochází žáci zpět do školy v zahradě nemocnice. Vzhledem k věku žáků jsou kromě vzdělávacích aktivit pracovní činnosti důležitou součástí vzdělávání a prolínají se do všech jeho oblastí. Žáci se seznamují s prací s různými materiály (ruční práce), další část praktických činností probíhá v kuchyňce (předmět výživa a příprava pokrmů) i na zahradě (pěstitelské práce), součástí výuky je i osvojování pomocných úklidových prací.

Našim přáním je zapojit se co nejvíce do běžného života, proto se často a rádi kromě učení účastníme různých výletů, exkurzí, chodíme za kulturou a nevyhýbáme se ani akcím sportovním.

Fotogalerie 2021 - 2022

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků