logoDotace na projekt "Šablony Merklín SPSM ZŠ"

V rámci Výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ 1“ byla poskytnuta dotace na projekt s názvem „Šablony Merklín SPSM ZŠ“

Tyto šablony zahrnují oblasti:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Tandemová výuka na ZŠ
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Šablony budou realizovány v období září 2018 až červen 2019.

Od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006476 – "Šablony Merklín SPSM ZŠ", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Celková výše podpory činí 327.778,- Kč

 

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků