Bazální stimulace

20160504_110921IMG_0114

V 70. letech vyvinul Prof. Andreas Frohlich koncept Bazální stimulace, který umožnil dětem s těžkým psychosomatickým postižením rozvoj osobnosti a výrazné zlepšení komunikace se svým okolím.

Bazální stimulace umožňuje lidem s postiženým vnímáním a poruchami hybnosti zlepšovat svůj stav a to cílenou stimulací smyslových orgánů. Na klienta je pohlíženo jako na rovnocenného partnera, člověka s vlastní historií a určitými schopnostmi a s individualitou, kterou tělesně i psychicky manifestuje. Každý má vzhledem k svému momentálnímu stavu jiný požadavek na komunikaci se svým okolím a to vše koncept zohledňuje a tímto poskytuje individuální, efektivní, terapeutickou a humánní ošetřovatelskou péči.

Cílem Bazální stimulace je podpora a umožnění vnímání tak, aby u postižených docházelo k:

  • podpoře rozvoje vlastní identity
  • umožnění navázání komunikace se svým okolím
  • zvládnutí orientace v prostoru a čase
  • zlepšení funkcí organismu

Koncept vychází z myšlenky Piageta: " Život je možný pouze ve vztahu" a z těchto principů:

  1. Smysly vnímání se utvářejí postupně
  2. Schopnosti a činnosti člověka mají společné neuronální propojení
  3. Člověka formují jeho zkušenosti
  4. Člověk vnímá tak dlouho, pokud dýchá
  5. Nejasné podněty vedou k snížené schopnosti reagovat

Techniky konceptu vyžadují kontinuální trénink a musí být především správně provedeny, abychom dosáhli terapeutického cíle. Proto mohou techniky aplikovat do péče jen absolventi certifikovaných kurzů Bazální stimulace. Naše škola má proškolenou většinu zaměstnanců. Někteří již prošli kurzem v dřívější době a většina byla proškolena díky školení Bazální stimulace, které se uskutečnilo 24.8.2015 - 26.8.2015.

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků