Co poskytujeme našim žákům?

IMG_4100IMG_9264IMG_2735IMG_2561DSCN2212

 • Odpolední zájmové aktivity - Plavání, Počítače, Šikulka, Relaxace, Kamarádi přírody, Sportovní hry, Keramika, Prima vařečka, Muzicírování, Kouzelné malování
 • Terapie - Hipoterapi, ergoterapie, kanisterapie, fyzioterapie
 • Školy v přírodě
 • Akce pro rodiče a děti
 • Relaxace na školní zahradě
 • Výuka v přírodě-Učebna pod modrou oblohou
 • Moderní výuka s využitím nejmodernějších výukových metod
 • Interaktivní tabule, dotykové obrazovky
 • Využití všech dostupných speciálních metod
 • Alternativní komunikace
 • Spolupráce s odborníky
 • Individuální výchovně vzdělávací plány
 • Individuální konzultace
 • Poradenství
 • Zapůjčení odborné literatury
 • Denní svoz a rozvoz žáků

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků