Ergoterapie

012272013146

Ergoterapie znamená léčbu prací. Jde o léčebnou činnost pro tělesně, duševně nebo smyslově postižené osoby, kterou vede ergoterapeutka. Jde o využití práce nebo různých jiných, např. výtvarných činností přiměřeným způsobem, podle onemocnění a stavu postižení. Dětské hravosti se v ergoterapii využívá k výcviku různých dovedností, které se chorobou opožďují, nebo se rozvíjejí nedokonale. Nejčastěji jde o poruchy nervového a druhotně i pohybového aparátu.

V naší škole v rámci pracovního vyučování provádíme výcvik běžných, pro každého člověka nezbytných dovedností – nácvik schopností obstarávat a připravovat si potravu, udržovat osobní hygienu, oblékání. Dále využíváme kreslení, malování, práce s papírem, práce s textilem, práce s přírodními materiály, modelování.

Důležitou součástí ergoterapie je hra, kdy spontánně procvičujeme pohyby, manipulaci s hračkami. V posledním ročníku individuálně začleňujeme žáky do budoucího pracovního procesu podle schopností, zájmů a osobního přání.

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků