Hipoterapie

IMG_1417 IMG_0612 IMG_9946

Hipoterapie je léčebná metoda, která působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Díky tomu, že kůň má velice podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk, nutíme tak centrální nervový systém pohybově znevýhodněného člověka zpracovávat a vysílat vjemy a příkazy, které by za normálních okolností vysílal při lidské chůzi. Víme, že tak je možno docílit pokroků právě v rehabilitaci pohybu u dětí i dospělých tam, kde je postižena koordinace, rovnováha a vývoj vzpřimování.

Proto i my jezdíme každé úterý do hypocentra Lomec u Klatov. Jezdí cca. 49 dětí, kteří se pravidelně střídají. Na koně se moc těší a nemůžou se dočkat další jízdy.

Fotogalerie (2022 - 2023)

Fotogalerie (2021 - 2022)

Fotogalerie (2019 - 2020)

Fotogalerie (2018 - 2019)

Fotogalerie (2017 - 2018)

Fotogalerie (2016 - 2017)

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků