Rehabilitace

Zdravotní tělesná výchova je formou tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem. Využívání činností a zátěže, které nejsou kontraindikací zvýšené tělesné námahy. Zařazení žáků do ZdrTV se provádí na doporučení lékaře. Specifické úkoly zdravotní tělesné výchovy vycházejí ze základních specifik postižení žáků. Obsah je vždy upravován vzhledem k míře a druhu zdravotního postižení.

Podle individuálních potřeb dítěte v využíváme tyto metody:

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků