Zřizovatel a orgány školy

 

Zřizovatel

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Belgická 22, 120 00 Praha 2
telefon: 242 487 811-2
e-mail: 4gsyQOQ-48xy4794Ys
web: www.diakonie.cz
IČ: 45 24 27 04

 

Rada Školské právnické osoby

 • je orgánem školy, který prosazuje zájmy zřizovatele
 • dbá na zachování účelu, ke kterému byla škola zřízena
 • schvaluje rozpočet a jeho změn, roční účetní uzávěrku. Střednědobou strategii financování, mzdový předpis, organizační řád
 • rozhoduje o předmětu a podmínkách doplňkové činnosti školy
 • schvaluje vytvoření peněžních fondů a nakládání s nimi
 • schvaluje zlepšený hospodářský výsledek školy

Správní rada Diakonie ČCE, souladu s ustanovením školského zákona § 129 odst. 3, jmenuje od 1.4.2014 na pětileté funkční období nové členy rady školské právnické osoby takto:

 • Bc.Petr Haška
 • Ing.Miroslav Běťák
 • Mgr. Kamila Viktorová

 

Školská rada

Na základě voleb do Školské rady ze dne 26. 6. 2015 se zapisují jako členové Školské rady ZŠ speciální DČCE Merklín:

 • Mgr. Pavel Macháček 
 • Jana Oravcová
 • Bc. Barbora Hrdonková

 

Statutární orgán

Mgr. Kováčová Ivana

Funkce: vedení, ředitelka, učitelka
E-mail: kovacova.spsm@diakonie.cz
Tel.: 377 912 030

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků