Historie školy

1994

 • 29.6.1994 vzniklo: Křešťanské středisko Diakonie ČCE Radost - Pomocná škola pro žáky s více vadami Merklín - jako součást Střediska Diakonie ČCE Radost Merklín.
 • celkový počet žáků školy byl 23 včetně přípravného stupně
 •  zaměstnanců bylo 10
 •  ředitelka školy i střediska byla  Marta Mikulová
 •  škola i celé středisko tehdy sídlilo v budově ZŠ Merklín a v bývalém zdravotnickém zařízení
 •  počátky činnosti byly těžké, prostory nevyhovující, legislativa byla v počátcích, ale chuť a odhodlání všech zaměstnanců, dobrovolníků a rodičů byla úžasná

2000-2001

 •  škola je umístěna v klidné části obce Merklín v bývalém zdravotnickém zařízení
 •  vedení školy Ivana Kováčová- zástupce ředitele
 •   metodické vedení Krista Hemzáčková
 •   počet žáků 26

2002-2003

 •   navýšena kapacita školy na 32 včetně přípravného stupně
 •   byly probourány dveře mezi dvěma budovami školy
 •   byla upravena autistická třída pro strukturované učení

2003-2004

 • 1.1.2004 byla zřízena vyčleněním ze střediska Diakonie ČCE- střediska Radost v Merklíně církevní škola s názvem: Speciální škola Diakonie ČCE Radost Merklín u Přeštic, Plzeň-jih
 • ředitelka školy: Mgr. Ivana Kováčová
 • kapacita školy: 24 škola, 8 přípravný stupeň
 • o velkých prázdninách proběhla velká rekonstrukce v prostorách zdravotního střediska

2004-2005

 •  v tomto školním roce je stále stejná kapacita školy
 •  škola se vybavila novým nábytkem, protože starý byl zapůjčený od střediska a musel se vrátit
 •  vyrobila se nová šatna pro žáky a okna školy se vybavila žaluziemi
 •  do kuchyňky se koupila myčka na nádobí

2005-2006

 • vybudování ekologické školní zahrady „Zelená učebna pod modrou oblohou“
 • vybudování fyzioterapeutického pracoviště v prostorách zdravotnického zařízení proti škole
 • rekonstrukce pracovních dílen. Škola bude využívat prostory v budově Základní školy v Merklíně, kde Diakonie Radost kdysi začínala. Naše prostory pro ergoterapii a pracovní vyučování se budou jmenovat „Učebna pod školou“.

2006-2007

 • nový název školy je : Základní škola speciální DČCE Merklín
 • škola má tyto součásti: ZŠ speciální, Přípravný stupeň, školní družina, výdejna jídelna
 • jsou zřízeny webové stránky školy
 • I. ročník akce „Integrace na hřišti aneb den se softballem“

2007-2008

 • vznik odloučeného pracoviště školy v Sušici 2008-2009
 • navýšení kapacity školy: pomocná škola:31, přípravný stupeň:7
 • počet pracovníků školy:22
 • otevření Kurzu pro doplnění základů vzdělání město Sušice zahájilo rekonstrukci objektu garáží údržby v areálu nemocnice v Sušici, který bude od dalšího školního roku sloužit jako naše nová škola.
 • jezdíme s dětmi na hipoterapii a na plavání
 • začínáme tvořit nový Školní vzdělávací program

2009-2010

 • navýšení kapacity školy: ZŠ speciální: 36, přípravný stupeň:7
 • počet pracovníků školy :23
 • 1.9. 2009: Slavnostní otevření nového pracoviště v Sušici
 • 1. ročník akce  ,,Hrady z písku" v Sušici

2010-2011

 • počet žáků ve škole 49
 • počet pedagogických pracovníků 25
 • vznik nového zahraničního partnerství se speciální školou Svatého Gintra v Chamu-Německo
 • vznik partnerství s ZŠ Staňkov
 • zakoupení prvních interaktivních tabulí

2011-2012

 • počet žáků ve škole 49
 • počet pedagogických pracovníků 25
 • vznik odloučeného pracoviště Plzeň- Kralovická ulice, v areálu Diakonie Človíček

2012-2013

 • kapacita školy navýšena na 65 žáků  ZŠ školy
 • počet žáků školy:59
 • počet pedagogických pracovníků 29
 • vznik a otevření internátu školy

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků