Mezinárodní projekt - Záložka do knih

Česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy jsme se účastnili podruhé.

Mezinárodní projekt - Záložka do knih
Mezinárodní projekt - Záložka do knih

Na začátku října jsme dostali adresu naši partnerské školy z Prešova, našli si ji na mapě a vyhledali si informace na internetu,napsali jsme jim dopis, z Prešova nám přišel taky pozdrav s dopisem, kde jsme se dozvěděli jména našich kamarádů. Od té doby jsme každý vyráběl záložku pro kamaráda, kterého si vybral podle jména, co se mu líbilo. Návrh záložek nám dal zabrat, neboť všichni chtěli  v záložce-domečku okénko. Nejprve byla okénka pouze vystřižená, pak byla otvírací a nakonec z nich po otevření na vás vykoukla Amina, protože jsme si četli knihu Jindřicha Plachty Pučálkovic Amina doplněnou krátkými filmy ze stejnojmenného Večerníčku. Dále jsme dávali dohromady, co pošleme o našem městě – v Informační centru jsme dostali mapku, letáky, obrázky a připojili jsme náš vlastní popis města a naší školy. Ještě jsme napsali do Prešova e-mail, navštívili jsme městskou knihovnu v Sušici s doprovodným programem na téma, jak jinak: Pučálkovic Aminy a nakonec jsme donesli objemný dopis na poštu a poslali na Slovensko. Posledního října nám přišla tlustá obálka a v ní pro každého našeho žáka originální záložka, krásná kniha o Prešově, pexeso se slovenskými městy a hlavně dopis s fotografií „naší“ slovenské třídy. Hádali jsme, kdo je kdo a plánujeme, že jim naše typy napíšeme – jestli jsme někoho uhádli. A jejich záložky se nám moc líbily, kluci si je pyšně nesli domů a chlubili se, že jsou až ze Slovenska. Záložky si dá někdo do knížky, kterou čte, někdo do časopisu, který si prohlíží a někdo do knížky žákovské. Iva Fišerová

Fotogalerie zde

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků